ทีมของฉัน
การตั้งค่าแมตช์
แสดงคะแนน
จัดลำดับตาม

 
1
2
3
4
ขว้างพลาด
รวม
0
3
7
7
17
7
7
14
7
35
 
1
2
3
4
ขว้างพลาด
รวม
0
3
7
7
17
7
7
14
7
35
 
1
2
3
4
ขว้างพลาด
รวม
0
3
7
7
17
7
7
14
7
35

การแข่งขันที่จะเกิดขึ้น