ทีมของฉัน
การตั้งค่าแมตช์
แสดงคะแนน
จัดลำดับตาม

 
1
2
3
4
ขว้างพลาด
รวม
7
7
15
21
50
7
20
8
14
49
 
1
2
3
4
ขว้างพลาด
รวม
7
7
15
21
50
7
20
8
14
49
 
1
2
3
4
ขว้างพลาด
รวม
7
7
15
21
50
7
20
8
14
49

การแข่งขันที่จะเกิดขึ้น