ทีมของฉัน
การตั้งค่าแมตช์
แสดงคะแนน
จัดลำดับตาม

 
1
2
3
4
ขว้างพลาด
รวม
21
7
0
7
35
7
14
21
10
52
 
1
2
3
4
ขว้างพลาด
รวม
21
7
0
7
35
7
14
21
10
52
 
1
2
3
4
ขว้างพลาด
รวม
21
7
0
7
35
7
14
21
10
52

การแข่งขันที่จะเกิดขึ้น