ทีมของฉัน
การตั้งค่าแมตช์
แสดงคะแนน
จัดลำดับตาม

 
1
2
3
4
ขว้างพลาด
รวม
10
14
10
3
37
7
7
0
0
14
 
1
2
3
4
ขว้างพลาด
รวม
10
14
10
3
37
7
7
0
0
14
 
1
2
3
4
ขว้างพลาด
รวม
10
14
10
3
37
7
7
0
0
14

การแข่งขันที่จะเกิดขึ้น